דף הבית >> חדשות ומאמרים >> בטיחות בעבודה במזג אוויר סוער

בטיחות בעבודה במזג אוויר סוער

עקבות השינויים במזג האויר, הראות הלקויה והרוחות, שב ומתריע מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, כי מזג האויר יוצר סיכון גבוה למתקנים המוצבים באתרי בניה ובמקומות עבודה אחרים החשופים לרוחות העזות.
 
​כל מבצע בנייה ובעל מקום עבודה כאמור, נדרש לבחון את הסדרי הבטיחות באתרים שבאחריותו, ובמידת הצורך אף להפסיק העבודה, ולהרחיק מהם את העובדים.
 
תשומת לב מיוחדת נדרשת במקומות בהם נדרשת הפעלת והרמת ציוד וחומרים באמצעות מנופים, וכן יש להימנע משימוש באבזרים ואמצעים שאינם מקובעים כראוי העלולים להתנתק או להיקרע.
 
לאור הסיכון הקיים לקריסת עגורני צריח בתקופת החורף כתוצאה ממזג האוויר הסוער הצפוי לפקוד את אזורנו בימים הקרובים, ובמהלך החורף בכלל, מבקש מינהל הבטיחות להדגיש את הצורך והחובה בקיום בדיקות תקופתיות של עגורני הצריח, סביבת עבודת העגורן וסביבת עבודתו של העגורנאי. זאת, על מנת למזער ככל שניתן את הסיכון הנשקף ליציבותו של העגורן ולאפשר את הפעלתו הבטוחה. 
 
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית מזכיר כי החוק מקנה לעגורנאי את הסמכות והחובה לעצור את פעילותו של העגורן, במידה ולדעתו המשך הפעלתו בתנאי מזג אוויר סוערים מסכנת את יציבותו והמשך הפעלתו באופן בטיחותי.
 
להלן דגשים עיקריים להיערכות נדרשת ופעילות שוטפת בתקופת החורף:
 • ​בודק מוסמך לעגורני צריח יתייחס בתסקיר הבדיקה להתאמת תא המפעיל לעבודה בחורף (מזגן, מגבים תקינים, חדירת מים לתא וכו'). כמו כן, יש להקפיד על קיום מפרשי רוח בהתאם להוראות יצרן ובמידה ומותקן שילוט פרסום – יש לוודא התקנתו ורתימתו בהתאם להוראות היצרן. 
 • יש לוודא תקינותו של מנגנון שחרור בלם בכל מנועי הסיבוב במצב out of service וכן לוודא איטום כל חיבורי החשמל, ארונות החשמל ותקינות הארקה עקב סכנת התחשמלות. 
 • יש לוודא קיום בדיקה תקופתית של העגורן על ידי בודק מוסמך במהלך 6 החודשים האחרונים, ובכלל זה תיקון הליקויים אשר עליהם הצביע הבודק בתסקיר. ליקויים אשר הבודק מורה על תיקונם המיידי-יתוחמו בזמן, ועל הקבלן המבצע  לוודא את תיקונם במסגרת הזמן שהוגדר.
 • על העגורנאי לבצע בדיקה יומית לבדיקת תקינותם של הבלמים השונים, גובלי העומס (על ידי שימוש במשקולת מבחן), התקני אזעקה למניעת עומס יתר והמתגים הגובלים. נוסף על כך תבוצע בדיקה שבועית הכוללת בדיקה ויזואלית של כל כבל המשמש בעגורן. ליקויים שיימצאו בבדיקות הללו יירשמו על ידי העגורנאי בפנקס העגורן וידווחו למנהל העבודה ומבצע הבניה, לשם תיקונם.
 • יש לוודא כי אין היקוות מים סביב יסודות העגורן העשויים לגרום לאי יציבותו.
 • במידה ולדעת העגורנאי, המשך הפעלת העגורן במזג אוויר סוער מסכנת את יציבותו, עליו להפסיק את העבודה ולבצע שחרור לילה בהתאם להוראות היצרן וסוג העגורן (הבאת אונקל העגורן לגובה המירבי והסמוך ביותר לתורן לאחר ניתוק אביזרי הרמה מהאונקל, הטיית הזרוע הקדמית בעגורני לאפינג וכו'). 
  לפני ירידת העגורנאי מהתא עליו  לוודא את שחרור בלם מנועי הסיבוב וסגירת דלת התא ודלתות ארון החשמל. כמו כן, יש לוודא כי אין  גופים זרים על העגורן אשר עשויים למנוע סיבוב חופשי של הזרוע בהתאם לכיוון הרוח.
 • 24/10/2018
  מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית